Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2022 - červen 2023. S tím, že od letošního roku přistupujeme k pololetní platbě. Platba za pololetí ve výši 2800,- Kč je splatná do 30.9. (za období září – leden) a do 31.1. (za období únor - červen).

Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 250, - Kč za jedno pololetí.

 

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

 

     Jana Myšáková - trenérka II. třídy - žactvo - mobil: 723 977 451

        Adriana Dvořáková - trenérka II. třídy  - žactvo - žactvo - mobil: 602 200 646

        Pavla Randáčková - trenérka TAP - přípravka - mobil: 774 035 002

     Kristýna Copková - trenérka TAP - přípravka - mobil: 608 637 311