Členské oddílové příspěvky pro nové členy jsou stanoveny na období září 2021 - červen 2022 na výši 4500,- Kč.

Platí i pro členy, kteří přišli do oddílu na jaře 2021.

 Členské příspěvky pro stávající členy, kteří platili přispěvky v září 2020 je pro letošek stanovena částka na 3 000 ,-Kč při platbě do  30.9.2021, v případě platby po tomto datu je částka  oddílového příspěvku 4 500,- Kč !

 

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši. Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

 V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500, - Kč.

 

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 30. září 2021.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

 

     Jana Myšáková - trenérka II. třídy - žactvo - mobil: 723 977 451

        Adriana Dvořáková - trenérka II. třídy  - žactvo - žactvo - mobil: 602 200 646

        Pavla Randáčková - trenérka TAP - přípravka - mobil: 774 035 002

     Kristýna Copková - trenérka TAP - přípravka - mobil: 608 637 311